Percentá pre školu z online nákupov

Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

Vitajte na našom školskom webe

Pokiaľ náhodou hľadáte staršie informácie, nájdete ich všetky na pôvodnej stránke školy na adrese: www.zsdini.edu.sk.

Údaje na nej boli aktualizované  do júna 2014. Všetky novšie údaje už nájdete na tejto novej stránke školy.

Fotoglérie a iné informácie z posledných rokov nájdete tiež na našej facebookovskej stránke.

Streda 21. 11. 2018

Počet návštev: 361610
 • Naši piataci a šiestaci sa zapojili do projektu Deti a architektúra, ktorý organizuje vydavateľstvo EUROSTAV spolu s občianskym združením EUROARCH. Projekt prebiehal kreatívnym e-learningovým kurzom s témou Zelená architektúra, zelené mestá. Cieľom projektu je budovať u detí vzťah k architektúre, k udržateľnej a zelenej výstavbe. Na záver vytvorili žiaci prácu na tému “Moja zelená škola”. Práce Emky Plachej a Janka Tkáča boli vybraté medzi dvadsať najlepších. Sú ocenení, pozvaní na vernisáž do Bratislavy a exkurziu po zelených budovách v Bratislave.

 • Táto aktivita na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti sa v našej škole rozšírila od 1. až po 8. ročník.

  Projekt hodnotíme slovami pani Cenigovej, ústrednej metodičky knižníc a koordinátorky projektu, ktorá si dovolila čo najsrdečnejšie poďakovať za účasť v 9. ročníku česko-slovenského projektu s témou Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Vyslovila sa, že je na prácu koordinátorov aj žiakov hrdá. Pani zástupkyňa ako školská koordinátorka s jej slovami súhlasí. Záložky vytvorené žiakmi našej školy boli vzájomne vymenené so žiakmi základnej školy na východnom Slovensku, z obce Harichovce v okrese Spišská Nová Ves. Spolupráca s partnerskou školou bola vynikajúca. Niečo zo života školy a ich časopise sa žiaci dozvedeli spoločným prezretím si webových stránok s pani učiteľkami v 3. A triede. Žiaci 2. stupňa si záložky rozdali na vyučovacích hodinách SJL. Okrem záložiek si školy vymenili darčekové predmety a listy. Od nás boli zaslané magnetky školy, časopisy Ježko a erby ako voňavé dekoračné mydielka aj list. Z ich školy boli doručené magnetky a pohľadnice súvisiace so 750-tym výročím založenia obce Harichovce. Vzájomná komunikácia koordinátorov bola rýchla, plná nadšenia a záložky boli krásnymi umeleckými dielkami. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu projektu.


 • V slnečný piatok, 9.11.2018, sa deti z 1. až 5. triedy, ktoré majú rady folklór, zúčastnili výchovného koncertu Urpín a deti. Koncert sa konal v športovej hale Dukla v Banskej Bystrici. Vďaka atraktívnemu programu naše deti precítili krásu slovenských tradícií a mali možnosť uvedomiť si hodnotu nášho kultúrneho dedičstva. Výchovného koncertu sme sa zúčastnili s podporou Nadácie Poštovej banky. Ďakujeme!

 • Naši nemčinári sa v minulom školskom roku zapojili do programu Nadácie VW v spolupráci s Goethe inštitútom a Štátnym pedagogickým ústavom - Experimentovanie na nemčine. Cieľom projektu je podpora výučby nemeckého jazyka formou CLIL výučby.

  Do projektu sa zapojili žiaci 7. a 9. ročníka a hravým spôsobom spoznávali, resp. si overovali napríklad vlastnosti magnetu, vzduchu, zmyslov...

  Žiaci zažili nielen zábavu, ale spoznali aj mnoho nového, rozšírili si svoju slovnú zásobu a využili ju v nových situáciách.

 • 5. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty školy


 • Do pamätnej knihy obce Diviaky nad Nitricou zapísali dňa 26. 10. 2018 dôležité udalosti, ktoré sa v obci stali. Patria k nim narodenia detí, diamantový a strieborné sobáše, či životné jubileá. Krásu, vznešenosť, ľudskosť i radosť z udalostí umocnili i vystúpenia detí z DFS Studnička. Tešíme sa, že sme boli spolutvorcami pekne prežitých chvíľ.

 • Pozdrav je prejav priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku bez rozdielu veku. Pozdrav v podobe básní, piesní a hier si pri príležitosti mesiaca úcty k starším usilovne pripravovali deti v ŠKD a deti v DFS Studnička. Milým pozdravom deti rozžiarili tváre našich najstarších občanov v KD-Diviaky nad Nitricou dňa 25.10.2018. Za pekné vystúpenie si deti vyslúžili srdečný potlesk a sladkú odmenu. Vďaka za chvíle prežité správne!

 • Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.

  Tento školský rok teda pripadol Medzinárodný deň školských knižníc na pondelok 22.októbra. Nielen počas tohto dňa, ale počas celého týždňa žiaci navštívili našu školskú knižnicu s pani učiteľkami vyučujúcimi SJL (Môciková, Jánošková, Hanusová, Hatványiová, Fajerová a Grmanová).

 • Počas septembra a októbra tvorili autori štvrtej triedy podľa danej osnovy príbehy z prázdnin. V polovici októbra vo vydavateľstve Červenochvost (v 4. A) vznikla kniha s ilustráciami a fotografiami k príbehom. Na jej prezentácii sa zúčastnila aj pani riaditeľka Gabriela Paulďurová. Žiaci majú z nej radosť a navrhli, aby sa kniha stala majetkom školskej knižnice.

Okresné kolo Chemickej olympiády

Vo štvrtok 26.3. sa konalo okresné kolo chemickej olympiády v Prievidzi, na ktorej sme sa nemohli chýbať. Našu školu reprezentovali Stelka Obertová a Nikolka Nosková. Najprv museli vypracovať test kde si overili svoje teoretické vedomosti počas 60 minút a po krátkej prestávke pokračovali v praktickej práci, kde museli pripraviť zrazeninu, niekoľkokrát ju premyť a nakoniec správne zrealizovať filtráciu. Pri  práci sa sledovala ich presná a precízna práca a samozrejme ešte museli odpovedať na otázky vyplývajúce z úlohy. Zo 100 bodov Stelka získala 88 a Nikolka 85 bodov.
Blahoželáme a tešíme sa úspechu.

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121
  972 25 Diviaky nad Nitricou
 • 0911 886 462

Novinky

Fotogaléria