Odporúčané sady

 

 

 

Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju. „Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Škôl, ktoré menia svet (http://skms.sk/) a Inštitútu pre aktívne občianstvo (http://ipao.sk/). Sledujte nás aj na našom Facebooku (https://www.facebook.com/skolyktoremeniasvet.sk a https://www.facebook.com/ipao.sk).

Nedeľa 3. 7. 2022

Počet návštev: 907184
 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Júnové dni ŠKD II.

  Prázdniny nám už začali a tu je pár spomienok na pekné chvíle v ŠKD.

 • S dnešným účelovým cvičením (5. -8.ročník) a didaktickými hrami (1.-4.ročník) bola spojená aktivita CESTA NASTI KUZMINOVEJ. Túto aktivitu zastrešoval Slovenský olympijský výbor a spočívala v odšportovaní 200km ľubovoľným spôsobom. Nám sa túto vzdialenosť podarilo hravo dosiahnuť. Kilometrov sme nazbierali dokonca 6-krát viac! Odšportovali sme spolu ako jeden tím 1 278,7 km. 👏👏👏

 • Najbližšie bude až po letných prázdninách v septembri. Ale to už budú všetci spoločne stáť na školskom dvore. 😉

 • Oci, mami, poďte s nami prežiť zábavno-kultúrne popoludnie pri príležitosti osláv Dňa rodiny! Čaká vás zaujímavý program, výstava žiackych výtvarných prác, minitrhy s výrobkami vytvorenými ručičkami žiakov a iné. Už teraz sa na vás tešíme! A možno príde aj Minnie a Mickey Mouse.

 • Medzinárodný deň detí oslávili žiaci spoločne s pani učiteľkami športovo-zábavnými aktivitami. Najskôr sa víťazi triednych kôl zúčastnili športovej súťaže Všetko za minútu, kde svojimi vynikajúcimi výkonmi potešili nejedného diváka. Diváci sa im odvďačili potleskom, povzbudzovaním a nakoniec i mexickou vlnou. Celé podujatie prebiehalo v priateľskej atmosfére. Súťažiaci boli odmenení krásnymi cenami i potleskom, ktorý sa niesol celou telocvičňou. Po ukončení súťaže si žiaci trošku oddýchli v triedach a potom sa presunuli von. V areáli školy si žiaci pripravili vlastné športovo-zábavné aktivity, ktorými prechádzali všetky triedy. Počas celej akcie bolo počuť príjemnú hudbu, vládla športová, priateľská a hlavne radostná atmosféra. Veríme, že žiaci si tento deň užili naplno.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stretnutie generácií .

  Včera sme strávili krásny čas s našimi seniormi v domove sociálnych služieb na Bankách. Dievčatá z 2. ročníka Zuzka V., Zarka K., Emka I., z 3.ročníka Zuzka D., Vaneska B. a zo 4. ročníka Paťka M., Sárka M., Abbie H. im zaspievali pekné ľudové piesne. Potom si každá našla miesto obklopená starkými, aby im prečítali pekné príbehy. Na oplátku si niektorí s nimi zaspievali a porozprávali dievčatám o svojom živote. Veríme, že sme ich potešili a trochu im spestrili ich denný harmonogram. Budeme rady, keď takýchto príležitosti bude viac.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD II. v máji.

  Májová družina bola opäť pestrá. Deti sú hravé, tvorivé a radi objavujú nové veci. Popri hravých činnostiach sme tvorili pre mamičky a aj pre starých rodičov. Bádali sme v morskom svete, hrali rôzne spoločenské hry a vymýšľali si svoje vlastné hry. Väčšinu času stále trávime na čerstvom vzduchu. :-)

 • Štvrtácke čitateľské zážitky sa tvorili v mesiaci máj pri čítaní kníh spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. V apríli tohto roku mala 150. výročie narodenia. Žiaci popri čítaní premýšľali nad zadanými úlohami. V piatok 27. mája počas párty s poéziou predstavili knihu, svoje dojmy a zarecitovali báseň podľa vlastného výberu. Aj by knihy posunuli ďalej aj nie kvôli zastaraným výrazom. Názory po prečítaní sa môžu rôzniť, tak je to správne. Podstatné je, že žiaci sa navzájom počúvali, poúčali, oceňovali a občerstvovali. Všetkým všetko z «občerstvovacieho» stola chutilo. Maminám za pochúťky vyslovujeme veľké ďakujem.

ŠKD počas prázdnin nebude

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou oznamuje, že počas letných prázdnin nebude otvorená ŠKD z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. 

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121
  972 25 Diviaky nad Nitricou
 • 0911 886 462

Novinky

Fotogaléria