Voľné pracovné miesto

Školský špeciálny pedagóg:

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju. „Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Škôl, ktoré menia svet (http://skms.sk/) a Inštitútu pre aktívne občianstvo (http://ipao.sk/). Sledujte nás aj na našom Facebooku (https://www.facebook.com/skolyktoremeniasvet.sk a https://www.facebook.com/ipao.sk).

Utorok 19. 1. 2021

Počet návštev: 682604
 • Obec Diviaky nad Nitricou v spolupráci s riaditeľkou školy ponúka rodičom pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa - žiaka 1. stupňa základnej školy do školského klubu detí resp. dieťa do materskej školy. Ak patríte k rodičom, ktorí pracujú v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry (zdravotní pracovníci, policajti, vojaci, hasiči) a budete v týždni od 11. do 15. januára 2021 potrebovať umiestniť vášho syna či vašu dcéru do školského zariadenia, bude v pondelok 11.1.2021 pilotne otvorený ŠKD aj materská škola.

 • Posledný školský deň pre štvrtákov bol dňom darčekov. Dostali balík prekvapení za aktívnu spoluprácu s časopisom Fifík. Veľmi sa mu potešili. Obsahoval vianočné prianie, papierový box na použité batérie, knižočky v anglickom a slovenskom jazyku. Obohatia si nimi triednu knižnicu.

 • Žiaci tretieho ročníka si v školskom roku 2020/2021 predplatili časopis Zornička, ktorý si hneď v septembri obľúbili. Je venovaný všetkým zvedavým školákom, čo tretiaci naozaj sú. 🙂😉

  Už v novembrovom čísle sa na nich usmialo šťastie ... a dokonca dvakrát! V predplatiteľskej súťaži vyhrali kávovar Tchibo a v súťaži jednotlivcov bola odmenená Ninka Haragová. Za zaslanie svojho vtipu dostala DVD Hľadá sa Dory.

  Znenie víťazného vtipu: Idú dve korytnačky 🐢🐢a jedna sa pýta druhej: "Kde máš pancier?" Druhá odpovedá: "No vieš, utiekla som z domu." 😆

 • Dňa 9.12.2020 sa prezenčne uskutočnil v našej škole už 42. ročník školského kola Pytagoriády. Zúčastnilo sa na ňom 7 žiakov z 3. a 4. triedy, ktorí radi objavujú matematiku. Tak ako vidno na fotografiách, sa matematické hlavičky zamýšľali nad pätnástimi príkladmi školského kola P3 a P4. Tak ako vidno na fotografiách, sa úspešne podarilo postúpiť do okresného kola Pytagoriády: z 1. miesta Ninke Hrabovskej s 22b a z 2. miesta Deniskovi Iliašovi z 3.A a z 1. miesta Maroškovi Kohútovi s 21b a z 2. miesta Adamkovi Šimkovi zo 4.A. Z úspechu máme úprimnú radosť! Gratulujeme a matematikom želáme veľa šťastia aj v okresnom kole, na ktoré sa budú žiaci pripravovať až do apríla 2021!

 • Dnes ráno nás prekvapila vzácna návšteva ... Svätý Mikuláš so svojim pomocníkom anjelom. Nezabudol na šikovné deti ani počas korony. :) K žiakom 2.stupňa vraj príde domov až v noci zo soboty na nedeľu. Preto si nezabudnite vyčistiť topánky!

 • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka sa v posledný novembrový týždeň nezištne zapojili do celoslovenskej vianočnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ich darčeky potešia seniorov, ktorí možno od nikoho darček nečakajú... Krabice plné úprimnej detskej lásky potešia klientov domovu dôchodcov Senior Banky.

 • Dieťa materskej školy, žiak základnej školy prvého až štvrtého ročníka, ktorí sa nezúčastnili testovania, majú podľa § 1 ods. 2 Vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy (po viac ako troch dňoch) predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v prílohe č. 2 (bude k dispozícii pri vstupe do školy).

  • Pozitívny človek - ak má rodič/žiak pozitívny test: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodi
 • Prevádzka MŠ a ZŠ 1. stupeň od 3.11.2020 rozhodnutím RÚVZ Bojnice je prerušená. Dištančné vyučovanie pokračuje len na 2. stupni.

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc (26.10.) navštívili prváci, druháci a tretiaci Školskú knižnicu v Diviakoch nad Nitricou. Tí, ktorí vlastnia preukaz používateľa knižnice si domov odniesli knižky na čítanie počas dlhých jesenných večerov 🍂🍁. No a žiaci IV.A si vyrobili vlastnú knihu Príbehy pre psíka Maxíka, ktorá sa stane súčasťou školskej knižnice.

 • Projekt Záložka do knihy spája školy - 11. ročník - je zrealizovaný aj v koronavírusovej dobe. Téma znela: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze. Našej škole bola pridelená Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín. Škola sa nachádza v obci na východnom Slovensku, v okrese Snina. Stakčín je obec, ktorá je vstupnou bránou do Národného parku Poloniny. Nachádzajú sa tam Bukovské vrchy a ... Všetky ďalšie informácie si viete prečítať na ich školskej webovej stránke, stránke obce a internete. Výmena záložiek sa uskutočnila v týždni od 19. októbra do 23. októbra 2020. Fotografie dokumentujú záložky jednotlivých tried, záložky s radosťou vytvárané v Stakčíne a propagačný materiál z jeho okolia. Ďakujem Ľubici Verbickej za úžasnú spoluprácu. Vymenené záložky sa dostali do rúk žiakom ešte pred oznámením dištančného vyučovania. - jh-

Okresné kolo Chemickej olympiády

Vo štvrtok 26.3. sa konalo okresné kolo chemickej olympiády v Prievidzi, na ktorej sme sa nemohli chýbať. Našu školu reprezentovali Stelka Obertová a Nikolka Nosková. Najprv museli vypracovať test kde si overili svoje teoretické vedomosti počas 60 minút a po krátkej prestávke pokračovali v praktickej práci, kde museli pripraviť zrazeninu, niekoľkokrát ju premyť a nakoniec správne zrealizovať filtráciu. Pri  práci sa sledovala ich presná a precízna práca a samozrejme ešte museli odpovedať na otázky vyplývajúce z úlohy. Zo 100 bodov Stelka získala 88 a Nikolka 85 bodov.
Blahoželáme a tešíme sa úspechu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Fotogaléria

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121
  972 25 Diviaky nad Nitricou
 • 0911 886 462

Novinky

Fotogaléria